http://www.direktprodukter.se

TEJP DUBBELHÄFTANDE "special"

En enastående stark dubbehäftande "special"-tejp som fäster och håller ex.vis textila & halkskyddande mattor på plats även på utetrappor (ju slätare desto bättre) av sten, i alla väderlekar!
Montera, låt gärna härda några timmar, sedan ska det sitta mycket bra! Denna tape säljs med stor framgång över stora delar av vår värld!

Produkt nr 201610-1, -2, -3. Stripeflex Maxi lever upp till mycket stora krav på hållbarhet, slitstyrka och enkelhet! Mycket stark, en lite kraftigare dubbelhäftande "special"-tape med unik vidhäftningsförmåga även på ex.vis stentrappor utomhus, året runt,  när man ev. önskar lägga ngn form av halkskyddsmatta/-or, kanske ngn mönstrad lite halksäkrare gummiduk, eller (ex.vis Safetymat Prod.nr 105433, -34) på trapplan och eller på trappstegen (Safetymat trappsteg Prod nr105122, -23, -24) , vi rekommenderar då för just det användningsområdet tapen med bredden 10 cm. Tejpen tillverkas i ett slitstarkt, styvt PVC-material. Fördelar: Lång hållbarhet * Lätt och snabb att applicera * Spar tid. * Finns nu i tre bredder, 5 cm, 7,5 cm och 10 cm. Färgen är vitgråbeige. 
 Avsedd för temperaturer från +/- 40-45 grader C. Lämnar inga restprodukter. OBS! Pris visas per lpm i de olika bredderna exkl. moms! Finns hos oss att handla i rulle om min. 10 met.,
så Ni kan prova på en/flera mindre yta/-or. Stripeflex Maxi lev. fn normalt inom 3-5 dagar!

    Installationen av tejpen!
Tvätta först underlaget/golvet med medel som inte innehåller
Klor eller Citrus
OBS! Som för alla tryck- och tejpinstallationer är det viktigt att golvet förbereds ordentligt och är så rent och torrt som möjligt.


Låt underlaget torka helt och vänta minst 30
minuter innan applicering av Tejpen.
    Tejpen installeras effektivast av 2 personer.
1. Ta bort 30 cm av skyddsfilmen från tejprullen
2. Rikta upp tejpen i den riktning Du tänker applicera remsan och tryck fast den exponerade
    (30 cm) biten ordentligt mot underlaget.
3. När en installatör upprätthåller trycket på remsan som fästs i underlaget, rullar den andre installatören ut
    tejpen till önskad längd och håller den från underlaget samtidigt somden bibehåller spänning och riktning.
4. När den andre installatören fortsätter att upprätthålla spänningen på den utsträckta tejpen arbetar den förste
    installatören längs linjen, tar bort skyddsfilmen och trycker fast tejpen mot underlaget tills önskad längd uppnåtts.
5. För att avsluta en linje klipper eller skär Du helt enkelt av tejpen!
6. För att ev skapa skarvade hörn, låt två bitar av tejpen överlappa arandra, med den undre biten fäst mot underlaget
    och den övre biten fäst överlappande.
7. Slutför hörnet genom att skära genom båda skikten från det inre hörnet till det yttre och ta bort det avskurna materialet.
    Tryck fast det klara hörnet mot underlaget.
 8. För att öka vidhäftningen kan Du bit för bit applicera ngt tungt över tejpen.

OBS! Golvytor som innehåller sprickor eller hål kan minska livslängden på
produkten. I områden med hög trafik, där t.ex. pallar dras mot golvet. Kan
tejpen lossna. Då rekommenderar vi att man använder prickar eller en streckad
linje som enklare går att reparera. Annars repareras tejpen enkelt på liknande
sätt som man gör vid hörn.
Rengörning av tejpen:
 Smutsig tejp rengörs med varmt vatten och vanligt allrent-
Tejpen motstår inte kraftfulla lösningsmedel men klarar syror
och alkaliska vätskor bra.
Avlägsna Tejpen:
1. Dra bort den från golvet. Eventuella limrester avlägsnar
    man med en koncentrerad citruscleaner el. likn..
2. Skrubba ev limrester med en tvättborste-
3. Den upplösta ev återstoden torkas lätt bort med en torr trasa.
4. Tvätta underlaget/golvytan med tvål eller lätt rengöringsmedel vid behov för att helt ta bort
     ev. gammal tejp innan Du ska applicera ny tejp!

Kemisk Resistens / Egenskap
Väder / UV / Bra
Mineral oljor / varierande
Vegetabiliska oljor / Bra
Skärvätska / Kylvätska /
(innehållande föreningar av esters och aminer) / Bra
Alkaliska vätskor pH: 7 – 9.5 / Bra
Alkaliska vätskor pH: 9.5 - 14 / Bra
Syror pH: 2 – 7 / Bra
Syror pH: 0 – 2 / Bra
Desinfektionsmedel / Bra
Alkoholer / Bra
Kloridlösningar / Varierande
Lösningsmedel (aromatic/aliphatic) / Dålig
Halogenerade kolhydrider / Dålig
Ftalater (och liknande mjukgörare) / Dålig
Acetat och aldehyd / Dålig
Ketoner (aceton) / Dålig


OBS! Golvytor som innehåller sprickor eller hål kan minska livslängden på
Tejpen. I områden med hög trafik, där t.ex. pallar dras mot golvet. Kan
Tejpen lossna. Då rekommenderar vi att man använder prickar eller en streckad
linje som enklare går att reparera. Annars repareras Tejpen enkelt på liknande
sätt som man gör vid hörn.Smutsig Tejp rengörs med varmt vatten och ex.vis Allrent.
Tejpen motstår inte kraftfulla lösningsmedel men
klarar syror och alkaliska vätskor bra.


Tejpen har en villkorad garanti mot produktfel under 2 år från inköpsdatum. Garantin täcker inte skador orsakade av
föremål som skjuts eller dras över produkten, till exempel pallar eller felaktig rengöring av golvet. Garantikrav är
begränsade till utbyte av Tejpen. Kontakta oss för ytterligare information (info@direktprodukter.se).
Tejpen tillverkas i ett slitstarkt, styvt PVC-material. Följdaktligen kan den endast uppnå maximal vidhäftning när den
installeras på släta ytor.