http://www.direktprodukter.se

SKÅP*DEPONERINGSSKÅP/-BOXAR

INFO: Populära deponeringsskåp (Finns Oklassade skåp liksom skåp med Grade 2-3, klassning SS EN 1143-2) för kontanthantering. Skåpen ger ett bra inbrottsskydd vilket gör att de passar utmärkt till förvaring av större summor kontanter och värdeföremål. Det är möjligt att försäkra kontanter som förvaras i dessa deponeringsskåp. Förvar: Ex.vis Kontanter och Dagskassor. 
INFO: Deponeringsboxar finns med låsning av dörr & depoinkast med nyckellårning, samt med depokassett & Elkodlås med tidsfördröjande Rånstoppsdekaler. 

 

Produkter kommer succesivt in här (så fort vi hinner) 

 INFO: Populära deponeringsskåp (Finns Oklassade skåp liksom skåp med Grade 2-3, klassning SS EN 1143-2) för kontanthantering. Skåpen ger ett bra inbrottsskydd vilket gör att de passar utmärkt till förvaring av större summor kontanter och värdeföremål. Det är möjligt att försäkra kontanter som förvaras i dessa deponeringsskåp. Förvara: Ex.vis Kontanter och Dagskassor. 
INFO: Deponeringsboxar finns med låsning av dörr & depoinkast med nyckellåsning, samt med depokassett & Elkodlås med tidsfördröjande Rånstoppsdekaler.