http://www.direktprodukter.se

SKÅP*VÄRDESKÅP

INFO: Värdeskåp är de skåp som har det kraftigaste inbrottsskyddet. Beroende på Grade / "Klassning" tillåter försäkringsbolag förvaring av allt från tiotusentals kronor till miljonbelopp. Ju högre Grade ett skåp är klassat med ju större summor får man förvara. I samtliga Grade-klassade skåp får man försäkra värdeföremål som förvaras i skåpen. I våra skåp GRANIT & GARANT (Grade 1) är det rekommenderade försäkringsbeloppet 80.000 kr i olarmad lokal. I skåpen BASTION (Grade 2) är det rekommenderade försäkringsbeloppet att förvara 140 000 kr i olarmad lokal. När det gäller skåpen FORT (Grade 3) Är rekommendationen för försäkringsbelopp 210 000 kr i olarmad lokal. Värdeskåp väljes för förvaring av större summor kontanter, guld och ädla metaller, huvudnycklar mm. Skåpen har stöldskyddsklassning enligt SS 3150/INSTA 610 eller enligt den nya Europanormen SS EN 1143-1. Skåpen kan även ha en brandklassning enligt dokumentskåp.
Hör med oss för info gällande Grade 4 och Grade 5 skåp. Finns i sortimentet men lagerhålles i mindre kvantiteter. Värdeskåp enl. Grade 4-Banker. Rekommenderat försäkringsvärde 350.000 kr. Värdeskåp enl. Grade 5-Burgas. Rekommenderat försäkringsvärde 550.000 kr

 

Produkter kommer succesivt in här (så fort vi hinner) under perioden 2015 25 juni - 15 aug!

 INFO: Värdeskåp är de skåp som har det kraftigaste inbrottsskyddet. Beroende på Grade / "Klassning" tillåter försäkringsbolag förvaring av allt från tiotusentals kronor till miljonbelopp. Ju högre Grade ett skåp är klassat med ju större summor får man förvara. I samtliga Grade-klassade skåp får man försäkra värdeföremål som förvaras i skåpen. I våra skåp GRANIT & GARANT (Grade 1) är det rekommenderade försäkringsbeloppet 80.000 kr i olarmad lokal. I skåpen BASTION (Grade 2) är det rekommenderade försäkringsbeloppet att förvara 140 000 kr i olarmad lokal. När det gäller skåpen FORT (Grade 3) Är rekommendationen för försäkringsbelopp 210 000 kr i olarmad lokal.
Värdeskåp väljes för förvaring av större summor kontanter, guld och ädla metaller, huvudnycklar mm. Skåpen har stöldskyddsklassning enligt SS 3150/INSTA 610 eller enligt den nya Europanormen SS EN 1143-1. Skåpen kan även ha en brandklassning enligt dokumentskåp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ***************

 


 

Skåp nedan har stöldskydd Grade 1

  Värdeskåp modell 3450 (Stöldklassning:Grade1, Brandklassning: LFS30P EN15659 (certifierad för att klara brand i 30 minuter).
Kan erhållas med nyckellåsning alt. med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 340x500x345. Inv. 262x424x216.
Vikt 93 kg. Inredning: 1 hylla. Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 80.000 kr.

 

 

 

 
 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp 46E (Stöldklassning: EN1143 1 * Grade1, Brandklassning: LFS60P EN15659 (certifierad för att klara brand i 60 minuter).
Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 490x480x445. Inv. 330x332x290. Vikt 101 kg. Inredning: 1 hylla.
Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 80.000 kr.

 

 

 

 

 

 


 

 ***************

 


 

  Värdeskåp 67E. (Stöldklassning: EN1143 1 * Grade1, Brandklassning: LFS60P EN15659 (certifierad för att klara brand i 60 minuter).
Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt: höjd x bredd x djup (mm): 670x480x445. Inv. 510x332x290. Vikt 131 kg. Inredning: 1 hylla.
Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 80.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp 75E. (Stöldklassning: EN1143 1 * Grade1, Brandklassning: LFS60P EN15659 (certifierad för att klara brand i 60 minuter).
Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt: höjd x bredd x djup (mm): 750x555x545. Inv. 590x407x388. Vikt 179 kg. Inredning: 1 hylla.
Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 80.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp 95E. (Stöldklassning: EN1143 1 * Grade1, Brandklassning: LFS60P EN15659 (certifierad för att klara brand i 60 minuter).
Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 980x545x445. Inv. 820x397x290. Vikt 191 kg. Inredning: 1 hylla.
Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 80.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp 133E. (Stöldklassning: EN1143 1 * Grade1, Brandklassning: LFS60P EN15659 (certifierad för att klara brand i 60 minuter).
Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 1336x701x580. Inv. 1142x527x386. Vikt 375 kg. Inredning: 2 hyllor.
Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 80.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp 165E. (Stöldklassning: EN1143 1 * Grade1, Brandklassning: LFS60P EN15659 (certifierad för att klara brand i 60 minuter).
Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 1652x701x580. Inv. 1473x527x386. Vikt 440 kg. Inredning: 3 hyllor.
Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 80.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 

 

Skåp nedan har stöldskydd Grade 2

 

  Värdeskåp M67E. (Stöldklassning: EN1143-1 * Grade 2).. Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 670x510x510.
Inv. 580x420x373. Vikt 248 kg. Inredning: 1 hylla. Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 140.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp M99E. (Stöldklassning: EN1143-1 * Grade 2. Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 990x510x510.
Inv. 900x420x373. Vikt 334 kg. Inredning: 2 hyllor. Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 140.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 

 

 

  Värdeskåp M1368E. (Stöldklassning: EN1143-1 * Grade 2. Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 1320x680x510.
Inv. 1230x590x373. Vikt 515 kg. Inredning: 2 hyllor. Det rekommenderade försäkringsbeloppet i detta skåp i olarmad lokal är 140.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

Skåp nedan har stöldskydd Grade 3

 

  Värdeskåp FM67E. (Stöldklassning: EN1143-1 * Grade3. Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 670x510x510.
Inv. 580x420x340. Vikt 270 kg. Inredning: 1 hylla. Det rekommenderade försäkringsbeloppet att förvara i skåpet i olarmad lokal är 210.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp FM99E. (Stöldklassning: EN1143-1 * Grade 3. Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 990x510x510.
Inv. 900x420x340. Vikt 366 kg. Inredning: 2 hylor. Det rekommenderade försäkringsbeloppet att förvara i skåpet i olarmad lokal är 210.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp FM1368E. (Stöldklassning: EN1143-1 * Grade 3. Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 1320x680x510.
Inv. 1230x590x340. Vikt 559 kg. Inredning: 2 hyllor. Det rekommenderade försäkringsbeloppet att förvara i skåpet i olarmad lokal är 210.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 


 

  Värdeskåp FM1668E. (Stöldklassning: EN1143-1 * Grade 3. Levereras med elkodlås. Mått: Utvändigt höjd x bredd x djup (mm): 1660x680x510.
Inv. 1550x570x330. Vikt 747 kg. Inredning: 4 hyllor. Det rekommenderade försäkringsbeloppet att förvara i skåpet i olarmad lokal är 210.000 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************

 

 ***************