http://www.direktprodukter.se

SKÅP*HÄNGMAPP-/VERTIKALSKÅP

Vertikala arkivskåp/hurtsar med stort djup som gör dem utmärkta för förvaring av dokument, affärshandlingar, kontrakt, journaler mm. Skåpen finns med 1 - 4 lådor och brandklassning 60P, 90P respektive 120P. Skåpen ger ett visst stöldfördröjande skydd. Vissa hurtsar är försedda med hjul.

 

Produkter kommer succesivt in här (så fort vi hinner)!

 Vertikala arkivskåp/hurtsar med stort djup som gör dem utmärkta för förvaring av dokument, affärshandlingar, kontrakt, journaler mm. Skåpen finns med 1 - 4 lådor och brandklassning 60P, 90P respektive 120P. Skåpen ger ett visst stöldfördröjande skydd. Vissa hurtsar är försedda med hjul.