http://www.direktprodukter.se

Repstege

Samtliga i vårt sortiment ingående stegar/bockar har typkontrollintyg och uppfyller Svensk standard, Konsumentverkets riktlinjer och Arbetarskyddsstyrelsens krav! Avser Ert inköp ett större antal bockar och/eller stegar?, Vi offererar Er gärna. Garanti för alla i vårt sortiment ingående stegar och ställningar gäller 2 år från och med inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Kostnader för frakter, montering, normalt slitage och felaktig hantering ersätts ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av produkten.

 

 

Art nr 609022-. Lätta och smidiga repstegar för t.ex utrymning. 3 längder:

Art nr 609022-1 = 4,5 meter, bredd 305 mm. Vikt 4,3 kg *

Art nr 609022-2 =7,5 meter, bredd 305 mm. Vikt 6,3 kg *  

Art nr 609022-3 =10,5 meter, bredd 305 mm. Vikt 8,5 kg.

 Aluminiumsteg och vävda flamsäkra PP-band. Steget är utformat så att det alltid ligger 80 mm från fasaden. Frigöres med ett enkelt handgrepp. Klarar väggtjocklekar mellan 230 - 300 mm. Max belastning 150 kg. Välj önskad längd!

 

 


 

 

 

 

 

 

 
********************