http://www.direktprodukter.se

Tak- & väggstegar

Samtliga i vårt sortiment ingående stegar/bockar har typkontrollintyg och uppfyller kraven AFS 2004:3 och är typkontrollerade enligt SP certifieringsregler SPCR 064 typkontrollintyg nr 14 90 01. För att en stege ska få säljas i Sverige räcker det inte med EN-131 (europanorm) utan ovanstående måste också vara uppfyllt. Titta alltid efter SP-märkning oavsett var Du handlar! Avser Ert inköp ett större antal bockar och/eller stegar?, vi offererar Er gärna. Garanti för alla i vårt sortiment ingående stegar och ställningar gäller 2 år från och med inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Kostnader för frakter, montering, normalt slitage och felaktig hantering ersätts ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av produkten.

 

 

Art nr 609024. Takstege Standard 
Tyvärr! Denna produkt har utgått ur sortimentet! är tillverkad i aluminium med en robust C-profil. Finns i 3 olika längder: 1,2 * 2,4 resp 3,0 meter. Monteringen sker med fästband och anläggningsbeslag. Anläggningsbeslagen fördelar tyngden och gör att stegen ligger stabilt på taket. På släta tak kan även nockbåge användas upptill, se hö bilden! Stegen måste dock alltid skruvas fast i underlaget. Stegbredd 405 mm. Även skarvbeslag finns om det erfordras 2 stegar.

 

 

 

 

 

 

För tillbehör till takstegar

se art nr 609025

 

 

 

 

**********************

 

 

Art nr 609026  Väggstege Standard Aluminium. Tyvärr! Denna produkt har utgått ur sortimentet! Vår väggstege standard tillverkas med en robust C-profil i aluminium. För fast montering används konsoler som finns i två längder. Stegen kan även kompletteras med ryggbåge och handledare för säkrare upp- och nedgång. Ryggskyddet börjar lämpligen ca 2,5 meter över mark. Srtegbredd 510 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

För tillbehör till väggstegar

se art nr 609027, kan finnas kvar hos tillverkaren!