http://www.direktprodukter.se

Stegar i trä

Samtliga i vårt sortiment ingående stegar/bockar har typkontrollintyg och uppfyller kraven AFS 2004:3 och är typkontrollerade enligt SP certifieringsregler SPCR 064 typkontrollintyg nr 14 90 01. För att en stege ska få säljas i Sverige räcker det inte med EN-131 (europanorm) utan ovanstående måste också vara uppfyllt. Titta alltid efter SP-märkning oavsett var Du handlar! Avser Ert inköp ett större antal bockar och/eller stegar?, vi offererar Er gärna. Garanti för alla i vårt sortiment ingående stegar och ställningar gäller 2 år från och med inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Kostnader för frakter, montering, normalt slitage och felaktig hantering ersätts ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av produkten.

 OBS!
Tillverkning av trästegar har, pga liten efterfrågan, inneburit att ett flertal av dom inte längre finns/tillverkas, inom europa eller ens längre, utan ofta, om dom överhuvudtaget tillverkas,  har en lev.tid på 1-6 veckor!

Vissa trästegar kan fortfarande tillverkas, dock först efter beställning, med längre leveranstid.

Om intresse finns, hör med oss om dessa!

Trätrappstege enkel, art nr 606208 - 606212. 4 * 5 * 6 * 7 resp 8 steg. Plattformshöjd 960 -1960 mm. Höjd ihopfälld 1060 - 2060 mm.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********Trätrappstege dubbel, (steg på båda sidor) art nr 606214 - 219. 4 - 8 steg. Plattformshöjd 960 - 2210 mm. Höjd ihopfälld 1060 - 2310 mm.

Observera att detta är en fristående stege, se förklaring nedan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***********

 

 

Några råd/anvisningar:

Anliggande stege = stege som i rest läge lutar mot vägg eller liknande. Tänk på: En anliggande stege står säkrast vid 75 graders lutning.

Fristående stege = stege som i rest läge står utan stöd.

När kombistege används som fristående stege skall stegbreddare vara monterad.

Det är normalt att välja en så lång stege att arbetet kan ske från högst fjärde steget uppifrån räknat.

På fristående stege med plattform och knästöd kan dock arbete utföras från alla steg inkl plattformen.

ANVÄND ALDRIG EN SKADAD STEGE!!!