http://www.direktprodukter.se

Hantverksställningar

Samtliga i vårt sortiment ingående stegar/bockar har typkontrollintyg och uppfyller Svensk standard, Konsumentverkets riktlinjer och Arbetarskyddsstyrelsens krav! Avser Ert inköp ett större antal bockar och/eller stegar?, vi offererar Er gärna. Garanti för alla i vårt sortiment ingående stegar och ställningar gäller 2 år från och med inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Kostnader för frakter, montering, normalt slitage och felaktig hantering ersätts ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av produkten.

 

Art nr 606600 Standard Hobby-/hantverksställning. Tillverkad i aluminium. Justerbar plattformshöjd max 995 mm (för stabilitetens skull). Kraftiga golvskydd. Smidig montering utan verktyg. Ställningsgavlarna kan även användas som utskjutsstege (anliggande) max 2730 mm eller som kombistege (fristående) 1620 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************

 

Några råd/anvisningar: Stegar, ställningar

Anliggande stege = stege som i rest läge lutar mot vägg eller liknande. Tänk på: En anliggande stege står säkrast vid 75 graders lutning.

Fristående stege = stege som i rest läge står utan stöd.

När kombistege används som fristående stege skall stegbreddare vara monterad.

Det är normalt att välja en så lång stege att arbetet kan ske från högst fjärde steget uppifrån räknat.

På fristående stege med plattform och knästöd kan dock arbete utföras från alla steg inkl plattformen.

ANVÄND ALDRIG EN SKADAD STEGE ELLER STÄLLNING!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.direktprodukter.se