http://www.direktprodukter.se

Tippcontainer öppna / med lock, lågbyggda,
bottentömmande, för källsortering, last/truckskopor mm

 

 Se under flik Avfalls- & Miljöprodukter